Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Språkutvikling som satsningsområde

Vi i barnehagen ønsker å satse på språk og språkutvikling i barnehagen. Vi har mange barn som er flerspråklige og ønsker å være en barnehage med fokus på mangfold. Vi ønsker å synliggjøre at vi har mange ulike kulturer i barnehagen vår blant annet igjennom ulike temaer i det pedagogiske arbeidet i løpet av året.