Sammarbeid mellom foreldre og barnehagen.

For å få til en god barnehage er vi avhengige av et åpent og nært samarbeid basert på gjensidig tilitt og respekt. Det er viktig at barnehagen og hjemmet står sammen om å skape en god hverdag for barnet. For foreldresamarbeidet er den daglige kontakten viktigst, slik at vi kan utveksle informasjon om barnet.

For nye foreldre har vi en liten sammenkomst under besøksdagen på våren hvor dere får en velkomstmappe med nyttig informasjon om barnehagehverdagen. Vi har også en introduksjonssamtale ved oppstart på høsten.