Risenga barnehage

I Risenga barnehage vil vi bidra til at barna får en god barndom, vi mener at det innebærer glede, mestringsfølese og trygghet i hverdag.  

Vi ønsker at barna i barnehagen skal utvikle verdifulle relasjoner og vennskap. De skal oppleve betydningsfulle og engasjerte voksne som ser hvert enkelt barn og dets behov.  Barnehagen legger til rette for utviklings- og aktivitetsmuligheter basert på hvert barns forutsetninger og interesser.