Kinaputten

Kinaputten er barnehagens småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år. Det er 9 barn som går på Kinaputten og det er 4 voksne på avdelingen.

Vi har egen inngang og ligger vegg i vegg med den andre avdelingen som heter Dynamitten, men vi har gjennomgang inne til hverandre og vi har et felles leserom vi benytter på morgenene og ettermiddagene sammen.  Vi har kjøkken og tre oppholdsrom som er tilpasset barna og deres behov til forskjellige aktiviteter. 

På Kinaputten har vi samlinger hver dag og vi ønsker å levendegjøre fortellinger, bruke musikken og passe på at alle barna føler seg viktige, sett og tatt vare på de timene de er hos oss! Vi forbereder barna på hva som skal skje i løpet av dagen i samlingene våre i god tid før en aktivitet starter. 

På formiddagene er barna i mindre grupper hvor vi ofte har tilrettelagte aktiviteter som kunst og kos, musikk, utelek og tur. På ettermiddagene er vi samlet alle sammen enten i lek inne eller ute. 

Vi smører mat i barnehagen hver dag bortsett fra på fredager da det er varm mat til lunsj.