Dynamitten

Dynamitten er barnehagens store barns avdeling med barn i alderen 3-6 år. Det er 24 barn og 5 voksne på avdelingen. Avdelingen disponerer to etasjer, hvor vi har kjøkken og et stort allrom i 1. etasje og to litt mindre rom i 2. etasje. Det finnes også garderober i begge etasjene. 

Utelekeplassen er romslig med muligheter for ulike typer lek for alle årstider. Utelekeplassen består av flere små lekehus, en båt med sklie, sandkasse, husker , sklie, sølekjøkken og klatrestativ. Vi har også mange frukt trær og variert vegetasjon med blomster og nyttevekster. 

Innholdet i barnehagehverdagen på Dynamitten

Barnehagedagen åpner kl. 07.00. Vi spiser frokost fra 8.00-8.45.

Hver dag Kl.09.00 har vi en samling hvor vi går igjennom dagstavlen med bilder for å fortelle barna hva dagen i dag vil inneholde.

Barna gis daglig tilbud om lek og ulike aktiviteter frem til lunsj. To-språklige barn får delta i små grupper med ulik form for språktrening. Førskolebarna har sitt eget opplegg i tråd med Rammeplanen for barnehager. Vi gir også barna opplevelser med aktiviteter knyttet til kunst, musikk og bevegelse. Vi har også samling hver dag som er knyttet opp til temaene vi holder på med.

Barna smører selv mat til lunsj.

Etter lunsj tilbys barna ulike uteaktiviteter. Lek i sandkasse, huske, ulike former for ballspill, balanseøvelser etc.

Barnehage har ulike tema(fagområdene fra Rammeplanen) som går ca. 2 mnd av gangen. Vi følger de aktuelle temaene i vår planlegging og gjennomføring. 

Vi har delt tur dagene opp i to, slik at vi går på turer med mindre grupper. Aktivitetene varierer, men det kan være tilbud om aketurer og skidager, tur i skogen, til biblioteket, teater ect. 

På ettermiddagene samles barna til aktiviteter innendørs.

Barnehagen stenger kl. 17.00.